“Ketidakadilan di mana-mana adalah ancaman terhadap keadilan di mana-mana.”⸺ Martin Luther King Jr .